วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในหลวง รัชกาลที่9


เป็นรูปที่มีทุกบ้าน ทรงเป็นกำลังใจให้ลูกทุกคน บนผืนแผ่นดิน ดำเนินตามรอยพระราชดำรัช 
อยู่อย่างพอเพียง

1 ความคิดเห็น:

  1. พระนามเต็มของในหลวงของเรา คือ
    พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร

    ตอบลบ